Service balpress, komprimator, matkvarn | Lundbergs AB Service – Lundbergs AB

Service & Reparation

Alla märken av komprimatorer, balpressar och matkvarnar

Lundbergs erbjuder ett stort nätverk av kvalificerade servicetekniker. Det är alltid nära till någon som kan reparera komprimatorer, balpressar och matkvarnar oavsett fabrikat. Vi har under många år byggt upp ett reservdelslager som innehåller det mesta till dessa produkter.

Endast ett nummer

Som kund ringer du alltid ett nummer för frågor eller felanmälan 010-10 22 590.

Uppgradering / Ombyggnad

Alternativa lösningar gällande komprimatorer, balpressar och matkvarnssystem. Behöver ni göra en uppgradering? Renovering/ombyggnad av befintlig maskin, eller behöver ni kanske göra maskinen säkrare ur arbetsmiljösynpunkt?

Förebyggande underhåll – återkommande service av balpressar, komprimatorer och matkvarnar

En återkommande kontinuerlig service förlänger livslängden, minskar stillestånd och arbetsplatsolyckor!

Kontakta oss för att erhålla ett kostnadsförslag avseende serviceupplägg på er anläggning. Vi lämnar förslag enligt tillverkarens rekommendationer om service (vanligtvis en gång per år), men kan också anpassa servicekoncept eftersom man bör ta hänsyn till användningsfrekvensen och omgivande miljö vid tecknande av underhållsavtal.

Läs mer:

Lundbergs servicefolder

Ingår i årlig service balpress-komprimator

Bland våra servicekunder finns: Kommuner, återvinningsföretag, sjukhus, fastighetsägare, köpcentrum, logistikföretag, matvarubutiker, industrier mm.

Service och felanmälan

service@lundbergsab.se
010-10 22 590

Vanliga Frågor

  • Varför bör man göra underhållsservice?

    – Någon form av underhåll behövs på alla motoriserade enheter kontinuerligt för att öka sannolikheten för en stabil drift och godkänd status. Återkommande och förebyggande underhåll ska ge ett tillfredsställande skydd gällande säkerhet, då det minskar risken för olyckor beroende på skadade komponenter.  Livslängden på maskinen förlängs.

  • Lämnar ni någon garanti?

    – Vid tecknande av avtal lämnas garanti enligt Allmänna bestämmelser för Underhåll NU 15.

  • Hur lång är er inställelsetid?

    – Vi jobbar för att din maskin skall kunna vara funktionsduglig innan arbetsdagens slut, vid mindre akuta fel senast inom 24 timmar från felanmälan. Vi sätter stor vikt i att återkoppla till ansvarig på plats med status på maskinen.