Styropress

Frigolit och annat förpackningsmaterial består mest av luft och det kan vara frustrerande att tänka på hur mycket transportvolym som går åt till avfallet.

Strautmanns brikettpress kan minska volymen med upp till 97%!