NANOVAC

Nanovac är lösningen för den mindre verksamheten, eller för situationer där det av praktiska skäl inte är möjligt att transportera avfallet till en separat lagringstank.

Nanovac placeras lämpligen i soprum e.d.

 Fördelar:

  • Platsbesparande.
  • Inkastet sitter monterat direkt på lagringstanken
  • Tillverkad i rostfritt stål för hållbarhet och hygien.
  • Enkelt och tidsbesparande.
  • Kraftfull kvarn som effektivt maler ner avfallet.
  • RENT matavfall som kan återvinnas till exempelvis biogas.

Produktblad NanoVac-Habo