LiquidDrainer

För smidig tömning och återvinning av fyllda flaskor, kartonger  och andra vätskebehållare.

 

Produktblad: LiquiDrainer-brochure