Stationära komprimatorer

Wastec´s stationära komprimatorer är maskiner framtagna för högsta driftsäkerhet och funktionalitet, som kundanpassas efter önskemål. Samtliga modeller kan fås i utförande Standard CS(D) eller Premium CS 1005-3005, de är servicevänliga med öppen konstruktion bakom pressplattan för minimalt manuellt rensningsarbete. Maskinerna används inom avfalls/ återvinningsbranschen, industrier, sjukhus, köpcentrum, tryckerier, förpacknings och -pappersindustrin, terminallösningar m.fl.

Produktblad: Lundbergs komprimator stationär 2