Stationär komprimator, montage komprimator | Lundbergs AB Montage av stationär komprimator för wellpapp – Lundbergs AB

Montage av stationär komprimator för wellpapp

Hos en stor kund i Eskilstuna utfördes i helgen ett utbyte av 2 st komprimatorer till 2 st nya Lundbergs stationära komprimatorer modell CSD 17/18.

Befintligt transportband och schakt användes.

 

FÖRE:

EFTER: