Mobil komprimator, montage komprimator | Lundbergs AB Montage av mobil komprimator 2019-01-30 – Lundbergs AB

Montage av mobil komprimator 2019-01-30

Här kommer ett par bilder från vårt senaste montage.

Denna gång installerades en mobil komprimator av modellen CM20 med anpassat inkast med förhöjda sidor samt förlängda instyrningsskenor.