Microvac matkvarnsystem till Hong Kong | Lundbergs AB Leverans av Microvac matkvarnsystem till Hong Kong – Lundbergs AB

Leverans av Microvac matkvarnsystem till Hong Kong

Hong Kong är uppbyggt kring internationell handel och är idag ett av världens ledande finansiella centra.

Landet har stora utmaningar när det gäller sophantering och ett område som är prioriterat är matavfallshanteringen.

Lundbergs har under hösten 2018 fått förtroendet att leverera vårt vakuumsystem, Microvac till Hong Kong.

Systemet kommer innebära bl.a. minskade transporter och reducera avfallets volym.

Produktblad Microvac: Lundbergs VakuumKvarnsystem

För mer info, kontakta gärna:

CALLE SANDBERG

Verksamhetsansvarig / Försäljning
calle.sandberg@lundbergsab.se
+46 10-10 22 552
+46 73-376 62 27