Leverans av balpress MK1100 | Lundbergs AB Leverans av balpress MK1100 – Lundbergs AB

Leverans av balpress MK1100

Ny vecka, ny maskinleverans till kund.

Denna gång installerades en balpress av modellen MK1100.

MK1100 är en toppmatad flerkammarlösning för wellpapp och plast, med en kammare för varje material är det enkelt att sortera och komprimera material vid källa

MK1100 en kraftfull maskin med stora kammare och generösa ifyllningsöppningar. Den ger en effektiv volymminskning av stora mängder återvinningsbart material.

Effektivitet

När balpressen komprimerar material i en kammare är den andra öppen och redo att matas med mer material!

Utbyggbart system Det är lätt att lägga till ytterligare kammare för att bygga ut sorterings- och

komprimeringssystemet och öka kapaciteten ytterligare.